• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  

 

مباحث سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی 

  

 

آرشیو مراسمات 

شب پنجم دهه دوم صفر 1394

سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی (( با موضوع: شرح زیارت عاشورا )) و مداحی حاج اویس ابوطالبی، حاج یاسر ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی و سینه زنی کربلایی مازیار طاولی در شب پنجم دهه دوم صفر 1394 به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب چهارم دهه دوم صفر 1394

سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی (( با موضوع: شرح زیارت عاشورا )) و مداحی حاج اویس ابوطالبی، حاج یاسر ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی و سینه زنی کربلایی حمید مشتاق در شب چهارم دهه دوم صفر 1394 به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب سوم دهه دوم صفر 1394

سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی (( با موضوع: شرح زیارت عاشورا )) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج یاسر ابوطالبی و سینه زنی کربلایی ابوالفضل بهروزی در شب سوم دهه دوم صفر 1394 به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب اول دهه دوم صفر 1394

سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی (( با موضوع: شرح زیارت عاشورا )) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج یاسر ابوطالبی در شب اول دهه دوم صفر 1394 به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب دوم دهه دوم صفر 1394

سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی (( با موضوع: شرح زیارت عاشورا )) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج یاسر ابوطالبی و سینه زنی حاج جواد کریمی در شب دوم دهه دوم صفر 1394 به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب یازدهم محرم 1394

قرائت زیارت عاشورا با نوای حاج یاسر ابوطالبی و سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی ((با موضوع: امام حسین (ع) در آیات قرآن)) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی (روضه شام غریبان) در شب یازدهم ماه محرم 1394 در محسنیه کرج به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب دهم محرم 1394

قرائت زیارت عاشورا با نوای حاج یاسر ابوطالبی و سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی ((با موضوع: امام حسین (ع) در آیات قرآن)) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی (روضه شب عاشورا) و سینه زنی کربلایی حسین پور محمد در شب دهم ماه محرم 1394 در محسنیه کرج به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب نهم محرم 1394

قرائت زیارت عاشورا با نوای حاج یاسر ابوطالبی و سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی ((با موضوع: امام حسین (ع) در آیات قرآن)) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی (روضه حضرت عباس (ع)) و سینه زنی کربلایی حمید مشتاق در شب نهم ماه محرم 1394 در محسنیه کرج به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب هشتم محرم 1394

قرائت زیارت عاشورا با نوای حاج یاسر ابوطالبی و سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی ((با موضوع: امام حسین (ع) در آیات قرآن)) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی (روضه حضرت علی اکبر (ع)) و سینه زنی کربلایی حمید مشتاق در شب هشتم ماه محرم 1394 در محسنیه کرج به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب هفتم محرم 1394

قرائت زیارت عاشورا با نوای حاج یاسر ابوطالبی و سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی ((با موضوع: امام حسین (ع) در آیات قرآن)) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی (روضه حضرت علی اصغر (ع)) و سینه زنی کربلایی حمید مشتاق در شب هفتم ماه محرم 1394 در محسنیه کرج به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب ششم محرم 1394

سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی ((با موضوع: امام حسین (ع) در آیات قرآن)) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی (روضه شاهزاده قاسم بن الحسن (ع)) در شب ششم ماه محرم 1394 در محسنیه کرج به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...

شب پنجم محرم 1394

قرائت زیارت عاشورا با نوای حاج یاسر ابوطالبی و سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی ((با موضوع: امام حسین (ع) در آیات قرآن)) و مداحی حاج اویس ابوطالبی و حاج علی ابوطالبی (روضه اصحاب امام حسین (ع)) در شب پنجم ماه محرم 1394 در محسنیه کرج به صورت صوتی آماده دریافت می باشد...

ادامه مطلب...