* مراسم ماهانه 22 مرداد 1394 در سایت قرار داده شد.

* مراسم ماه رمضان 1394 در سایت قرار داده شد.

  

 

مباحث سخنرانی حجت الاسلام محسن اویسی 

 

آخرین مراسمات برگزار شده 

طراحی سایت شیفتگان توسط شرکت ورتا گستر البرزانجام گردیده است.